Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bort
bort
[bɔ:t]
danh từ
mảnh vụn kim cương
kim cương kém phẩm chất


/bɔ:t/

danh từ
mảnh vụn kim cương
kim cương kém phẩm chất

Related search result for "bort"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.