Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
borrower
borrower
['bɔrouə]
danh từ
người đi vay, người đi mượn


/'bɔrouə/

danh từ
người đi vay, người đi mượn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "borrower"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.