Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
borderer
borderer
['bɔ:dərə]
danh từ
người ở vùng biên giới


/bɔ:dərə/

danh từ
người ở vùng biên giới

Related search result for "borderer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.