Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
boorish
boorish
['buəri∫]
tính từ
cục mịch, thô lỗ; quê mùa


/'buəriʃ/

tính từ
cục mịch, thô lỗ; quê mùa

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "boorish"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.