Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
boon
boon
[bu:n]
danh từ
mối lợi; lợi ích
lời đề nghị, yêu cầu
ơn, ân huệ
tính từ
vui vẻ, vui tính
a boon companion
người bạn vui tính
(thơ ca) hào hiệp, hào phóng
(thơ ca) lành (khí hậu...)


/bu:n/

danh từ
mối lợi; lợi ích
lời đề nghị, yêu cầu
ơn, ân huệ

tính từ
vui vẻ, vui tính
a boon companion người bạn vui tính
(thơ ca) hào hiệp, hào phóng
(thơ ca) lành (khí hậu...)

Related search result for "boon"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.