Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
booking-office
booking-office
['bukiη,ɔfis]
danh từ
phòng bán vé, nơi bán vé


/'bukiɳ,ɔfis/

danh từ
phòng bán vé, nơi bán vé

Related search result for "booking-office"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.