Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bonus

bonus
['bounəs]
danh từ
tiền thưởng
lợi tức chia thêm (cho người có cổ phần; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cho người có bảo hiểm)


/'bounəs/

danh từ
tiền thưởng
tiền các
lợi tức chia thêm (cho người có cổ phần; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cho người có bảo hiểm)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "bonus"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.