Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bombast
bombast
['bɔmbæst]
danh từ
lời nói khoa trương; giọng văn khoa trương


/'bɔmbæst/

danh từ
lời nói khoa trương; giọng văn khoa trương

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "bombast"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.