Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bomb-sight
bomb-sight
['bɔmsait]
danh từ
máy ngắm (để ném bom)


/'bɔmsait/

danh từ
máy ngắm (để) ném bom

Related search result for "bomb-sight"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.