Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bomb-bay
bomb-bay
['bɔmbei]
danh từ
khoang để bom (trên máy bay)


/'bɔmbei/

danh từ
khoang để bom (trên máy bay)

Related search result for "bomb-bay"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.