Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bomb calorimeter


    Chuyên ngành kỹ thuật
bình nhiệt lượng kế
nhiệt lượng kế bình
nhiệt lượng kế kiểu bình
    Lĩnh vực: đo lường & điều khiển
nhiệt lượng kế bom


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.