Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bodega
bodega
[bou':di:gə]
danh từ
cửa hàng rượu vang


/bou':di:gə/

danh từ
cửa hàng rượu vang

Related search result for "bodega"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.