Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
boarding-school
boarding-school
['bɔ:diη'sku:l]
danh từ
trường nội trú


/'bɔ:diɳsku:l/

danh từ
trường nội trú

Related search result for "boarding-school"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.