Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
blowzed
blowzed
[blauzd]
Cách viết khác:
blowzy
['blauzi]
tính từ
thô kệch
tóc tai rũ rượi; nhếch nhác lôi thôi, lếch thếch (đàn bà)


/blauzd/ (blowzy) /'blauzi/

tính từ
thô kệch
tóc tai rũ rượi; nhếch nhác lôi thôi, lếch thếch (đàn bà)

Related search result for "blowzed"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.