Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
blow-off
blow-off
['blou'ɔ:f]
danh từ
sự xì hơi, sự xả hơi
cái để xì hơi, cái để xả hơi
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) anh chàng nói khoác


/'blou'ɔ:f/

danh từ
sự xì hơi, sự xả hơi
cái để xì hơi, cái để xả hơi
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) anh chàng nói khoác

Related search result for "blow-off"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.