Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bloodshed
bloodshed
['blʌd∫ed]
danh từ
sự giết chóc hoặc gây thương tích cho kẻ khác; cuộc đổ máu
the two sides called a truce to avoid further bloodshed
cả hai phía đều kêu gọi ngừng bắn để tránh đổ máu thêm


/'blʌdʃed/

danh từ
sự đổ máu, sự chém giết

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "bloodshed"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.