Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bloodiness
bloodiness
['blʌdinis]
danh từ
tính tàn bạo, tính khát máu, tính thích đổ máu


/'blʌdinis/

danh từ
tính tàn bạo, tính khát máu, tính thích đổ máu

Related search result for "bloodiness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.