Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bloat
bloat
[blout]
ngoại động từ
muối và hun khói (cá trích)
nội động từ
phồng lên, sưng lên, phù lên, sưng húp lên


/blout/

ngoại động từ
muối và hun khói (cá trích)

động từ
phông lên, sưng lên, phù lên, sưng húp lên

Related search result for "bloat"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.