Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
blind tiger
blind+tiger
['blaind'taigə]
Cách viết khác:
blind pig
['blaind'pig]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) nơi bán rượu lậu


/'blaind'taigə/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) nơi bán rượu lậu

Related search result for "blind tiger"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.