Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
blimpishness
blimpishness
['blimpi∫nis]
danh từ
tính ngoan cố phản động


/'blimpiʃnis/

danh từ
tính ngoan cố phản động


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.