Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bleat

bleat
[bli:t]
danh từ
tiếng be be (của cừu, bê, dê)
động từ
kêu be be
nói nhỏ nhẻ


/bli:t/

danh từ
tiếng be be (của cừu, bê, dê)

động từ
kêu be be
nói nhỏ nhẻ
nói ngớ ngẩn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "bleat"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.