Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
blameworthy
blameworthy
['bleimwə:ði]
Cách viết khác:
blameful
['bleimful]
tính từ
đáng khiển trách, đáng trách mắng


/'bleim,wə:ði/ (blameful) /'bleimful/

tính từ
đáng khiển trách, đáng trách mắng

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.