Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
blamable
blamable
['bleiməbl]
tính từ
đáng khiển trách, đáng trách mắng


/'bleiməbl/

tính từ
đáng khiển trách, đáng trách mắng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "blamable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.