Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
blackberry

blackberry


blackberry

Blackberries are dark-colored, edible berries that grow on prickly vines.

['blækbəri]
danh từ
(thực vật học) cây mâm xôi
quả mâm xôi
as plentiful as black berries
nhiều thừa mứa, muốn bao nhiêu cũng có


/'blækbəri/

danh từ
(thực vật học) cây mâm xôi
quả mâm xôi !as plentiful as black berries
nhiều thừa mứa, muốn bao nhiêu cũng có


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.