Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
black-and-blue
tính từ
thâm tímblack-and-blue
['blækənd'blu:]
tính từ
thâm tím


Related search result for "black-and-blue"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.