Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
black tea

black+tea
['blækti:]
danh từ
chè đen


/'blækti:/

danh từ
chè đen

Related search result for "black tea"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.