Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
black market
black+market
['blæk'mɑ:kit]
danh từ
chợ đen


/'blæk,m:kit/

danh từ
chợ đen

Related search result for "black market"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.