Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bizarre
bizarre
[bi'za:]
tính từ
kỳ quái, kỳ lạ, kỳ dị


/bi'za:/

tính từ
kỳ quái, kỳ lạ, kỳ dị

Related search result for "bizarre"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.