Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
birth-mark
birth-mark
['bə:θmɑ:k]
danh từ
vết chàm, vết bớt


/'bə:θmɑ:k/

danh từ
vết chàm, vết bớt

Related search result for "birth-mark"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.