Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bird-shot
bird-shot
['bə:d∫ɔt]
danh từ
đạn ghém (để bắn chim)


/'bə:dʃɔt/

danh từ
đạn ghém (để bắn chim)

Related search result for "bird-shot"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.