Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bird-lime
bird-lime
['bə:dlaim]
danh từ
nhựa bẫy chim


/'bə:dlaim/

danh từ
nhựa bẫy chim

Related search result for "bird-lime"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.