Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bird-fancier
bird-fancier
['bə:d,fænsiə]
danh từ
người thích nuôi chim
người bán chim


/'bə:d,fæniə/

danh từ
người thích nuôi chim
người bán chim

Related search result for "bird-fancier"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.