Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bird's-eye
bird's-eye
['bə:dzai]
danh từ
(thực vật học) cây anh thảo mắt chim


/'bə:dzai/

danh từ
(thực vật học) cây anh thảo mắt chim


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.