Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
binh bịnoun
Armament
tăng cường binh bị to increase armament, to step up armament
bàn việc tài giảm binh bị to discuss a cut in armament, to discuss a reduction in arm amount

[binh bị]
danh từ.
armament, military affairs
tăng cường binh bị
to increase armament, to step up armament
bàn việc tài giảm binh bị
to discuss a cut in armament, to discuss a reduction in arm amountGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.