Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bill of exchange
bill+of+exchange
['biləv'iks't∫ein]
danh từ
hối phiếuhối phiếu


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.