Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
big house
big+house
['big'haus]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) nhà tù khổ sai


/'big'haus/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) nhà tù khổ sai

Related search result for "big house"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.