Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bevel-gear
bevel-gear
['bevəl'giə]
danh từ
(kỹ thuật) sự truyền động bằng bánh răng nón


/'bevəlgiə/

danh từ
(kỹ thuật) sự truyền động bằng bánh răng nón

Related search result for "bevel-gear"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.