Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bevel
bevel
['bevəl]
danh từ
góc xiên, cạnh xiên
thước đặt góc (của thợ mộc, thợ nề)
ngoại động từ
làm cho xiên gócnghiêng; góc nghiêng

/'bevəl/

danh từ
góc xiên, cạnh xiên
cái đặt góc (của thợ mộc, thợ nề)

ngoại động từ
làm cho xiên góc

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "bevel"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.