Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
betatron
betatron
['bi:tətrɔn]
danh từ
(vật lý) bêtatron


/'bi:tətrɔn/

danh từ
(vật lý) bêtatron


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.