Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bere
bere
[biə]
danh từ
(thực vật học) lúa mạch


/biə/

danh từ
(thực vật học) lúa mạch

Related search result for "bere"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.