Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bemuse
bemuse
[bi'mju:z]
ngoại động từ
làm sửng sốt, làm kinh ngạc; làm điếng người


/bi'mju:z/

ngoại động từ
làm sửng sốt, làm kinh ngạc; làm điếng người

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "bemuse"
  • Words pronounced/spelled similarly to "bemuse"
    bemuse bonus

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.