Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
beltane
beltane
['beltein]
danh từ
(sử học) ngày mồng 1 tháng 5 (theo kiểu cổ)


/'beltein/

danh từ
(sử học) ngày hội mồng 1 tháng 5 (theo kiểu cổ)

Related search result for "beltane"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.