Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
belladonna
belladonna
[,belə'dɔnə]
danh từ
(thực vật học) cây benlađôn, cây cà dược


/,belə'dɔnə/

danh từ
(thực vật học) cây benlađôn, cây cà dược

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.