Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
behaviourism
behaviourism
[bi'heivjərizm]
danh từ
(triết học) chủ nghĩa hành vi


/bi'heivjərizm/

danh từ
(triết học) chủ nghĩa hành vi

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.