Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
before long
before+long
thành ngữ before
before long
ngay bây giờ, chẳng bao lâu nữa
I'll be back before long
tôi sẽ trở về ngay bây giờGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.