Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
befitting
befitting
[bi'fitiη]
tính từ
thích hợp, phù hợp


/bi'fitiɳ/

tính từ
thích hợp, hợp với
là nhiệm vụ của

Related search result for "befitting"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.