Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
beery


/'biəri/

tính từ

(thuộc) bia; giống bia

sặc mùi bia; chếnh choáng hơi bia

    beery voice giọng sặc mùi bia


Related search result for "beery"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.