Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
beer-garden
beer-garden
['biə,gɑ:dn]
danh từ
quán bia giữa trời


/'biə,gɑ:dn/

danh từ
quán bia giữa trời

Related search result for "beer-garden"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.