Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
beer-engine
beer-engine
['biə,endʒin]
danh từ
vòi bia (hơi)


/'biə,endʤin/

danh từ
vòi bia (hơi)

Related search result for "beer-engine"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.