Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
beep
beep
[bi:p]
danh từ
tiếng bíp bíp
động từ
phát ra tiếng bíp bíp(Tech) tiếng bíp (phát từ máy)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.